วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อแท่นกล่าวรายงาน,แท่นบรรยายอบรม จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างป้ายปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำแก้ว 48 ถ้วย จำนวน 52 ลัง กาแแฟ 3 in 1 บรรจุ 27 ซอง จำนวน 52 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และ รถแห่ประชาสัมพันธ์ภาษี จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างเช่าเต้น จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำแก้ว ผ้าเย็น น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างอาหาร(ข้าวกล่อง) อาหารว่างและน้ำดื่ม น้ำแข็งและเช่าถังน้ำแข็ง โครงการจิตอาสาฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง