วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
จ้างจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อกรวยจราจร แผงกันจราจร ไฟ 3 เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อเตาอบไมโครเวฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเต้น ผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง