วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2563
ซื้อโต๊ะเหล็ก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 - 0438 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อแท่นกล่าวรายงาน,แท่นบรรยายอบรม จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างป้ายปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำแก้ว 48 ถ้วย จำนวน 52 ลัง กาแแฟ 3 in 1 บรรจุ 27 ซอง จำนวน 52 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และ รถแห่ประชาสัมพันธ์ภาษี จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างเช่าเต้น จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง