วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างเช่าเต้น จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำแก้ว ผ้าเย็น น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างอาหาร(ข้าวกล่อง) อาหารว่างและน้ำดื่ม น้ำแข็งและเช่าถังน้ำแข็ง โครงการจิตอาสาฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการกิจกรรมจิตอาสาฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด เดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (งบประมาณจากค่าสินใหมทดแทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง