วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2564
จ้างประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างผูกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ รหัสพัสดุ 005 - 53 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง