วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ไม่มีที่ท้าวแขน สามารถวางตั้งซ้อนกันได้ มีความแข็งแรง คงทน สามารถรับน้ำหนักบนพื้นที่นั่งได้ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร เก้าอีี้พลาสติกเกรด A สีเป็นเงินไม่ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 1.รองรับ USB SD-CARD MP3 2.ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 3.ง่ายต่อการใช้งาน 4.เคลื่อนย้ายสะดวก 5.มีระบบส่ง-รับ สัญญาณไร้สายบลูทูธ(ฺBLUETOOTH)6.ไมโครโฟนแบบไร้สาย 1 ตัว 7.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มซอยป่าช้าหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านหัวกุญแจใต้เชื่อม หมู่ที่ 12 ถึงบ้านเนินแสนสุข หมู่ที่ 9 ต.หนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 500 เมตรหรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านโคกทรัพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณบ้านหนองอีลอม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทาง บ้านโคกโรงสีเชื่อมบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อเก้าอี้แถวเดียวท 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง