วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุป้องกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่ม กาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อนมยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุก(รถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกดีเซล รหัสพัสดุ 001 - 40 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง