วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5603 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 81 - 2955 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อกรวยจราจร แผงกันจราจร ไฟ 3 เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อเตาอบไมโครเวฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง