วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนยางรถขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถ(รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ในงานต่อเติมห้องกระจกกรอบอลูมิเนียมลูกฟูกสีชาพร้อมประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมสีชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ งานสืบสานวัฒธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน โครงการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมโครงการแข่งขันกีฬาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(เพื่อเข้าร่วนโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อหมึก กองคลัง ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง