วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2564
ซื้อโต๊ะทำงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อโต๊ะทำงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อโ๊ต๊ะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อตู้บานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง