วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณซอยข้างสระน้ำ(งบจังหวัด) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่่ยแต่ง สายทางแยกเข้าบ้านโพธิ์ทอง(ร้านเจ็กซุน) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณซอย นายสมพร แม่นปืน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณตรงข้ามซอยบ้านผู้ใหญ่ราญ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,400.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,880.00 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกลุ่มบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
6  ส.ค. 2562
ซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณตรงข้ามซอยบ้านผู้ใหญ่ราญ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,400.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,880.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
1  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ทะเบียน บง 1207 รหัสครุภัณฑ์ 001 - 40 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา กองการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม ประจำปี 2562 เดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเช่าเต้น เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โครงการ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง