วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ รหัสพัสดุ 005 - 53 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุป้องกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่ม กาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อนมยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง