วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๔ แห่ง วันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมรถทะเบียน ๘๑ - ๙๓๒๓ สระแก้ว (รถกระเช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน ยี่ห้อ ISUZU 81 - 2955 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง