วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างอาหารกลางวันศูนย์เด็ก เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้อนมพลาสเจอร์ไร สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำบอร์ดติดประกาศ/ประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ หลังคาเมทัลชีทจำนวน 2 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการขยายเขตการจัดเก็บขยะทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อถังขยะจุดคัดแยก จำนวน 3 ชุดๆละ 3 ใบ รวมจำนวน 12 ใบ และจัดซื้อถังขยะชนิดทั่วไป จำนวน 37 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VAZ480 WAtts)-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ไม่มีที่ท้าวแขน สามารถวางตั้งซ้อนกันได้ มีความแข็งแรง คงทน สามารถรับน้ำหนักบนพื้นที่นั่งได้ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร เก้าอีี้พลาสติกเกรด A สีเป็นเงินไม่ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้อลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 1.รองรับ USB SD-CARD MP3 2.ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 3.ง่ายต่อการใช้งาน 4.เคลื่อนย้ายสะดวก 5.มีระบบส่ง-รับ สัญญาณไร้สายบลูทูธ(ฺBLUETOOTH)6.ไมโครโฟนแบบไร้สาย 1 ตัว 7.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง