องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ ธนาคารขยะ [ 4 เม.ย. 2567 ]16
2 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2567 อบต.หนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว [ 21 มี.ค. 2567 ]24
3 ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว (ปรับปรุงครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอแนวความคิดและผังทางเลือกในการวางผัง [ 2 ก.พ. 2567 ]52
4 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]26
5 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]3
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 ธ.ค. 2566 ]0
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน [ 1 ธ.ค. 2566 ]42
8 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ปี 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]26
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) [ 28 พ.ย. 2566 ]44
10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน [ 27 พ.ย. 2566 ]41
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 23 พ.ย. 2566 ]58
12 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]115
13 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]85
14 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]1
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 ก.ย. 2566 ]3
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]4
17 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]3
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]5
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 ก.ค. 2566 ]3
20 ประกาศรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]70
 
หน้า 1|2|3|4|5