องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว (ปรับปรุงครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอแนวความคิดและผังทางเลือกในการวางผัง [ 2 ก.พ. 2567 ]24
2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]13
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน [ 1 ธ.ค. 2566 ]31
4 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ปี 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) [ 28 พ.ย. 2566 ]26
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน [ 27 พ.ย. 2566 ]27
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป [ 23 พ.ย. 2566 ]40
8 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]82
9 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]67
10 ประกาศรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]54
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 1 พ.ค. 2566 ]37
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [ 1 พ.ค. 2566 ]37
13 สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนมีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]30
14 ประชาสัมพันธ์ ผู้มารับบริการและผู้มาติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]45
15 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว [ 9 ก.พ. 2566 ]42
16 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) [ 25 ม.ค. 2566 ]48
17 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2565 ]23
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]32
19 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]28
20 แจ้งประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]57
 
หน้า 1|2|3|4