องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
ติดต่อเรา


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000


แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน     
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
nongbon.233@gmail.com
 


 
ติดต่อสำนักงาน
 037 550 233
 
โทรสาร (Fax)
 037 550 232
 


 
 สายตรงนายก  037 550 233 ต่อ 111
 สายตรงปลัด  037 550 233 ต่อ 110
 สำนักปลัด  037 550 233 ต่อ 101
 กองคลัง  037 550 233 ต่อ 104
 กองการศึกษา ฯ
 037 550 233 ต่อ 105
 กองช่าง  037 550 233 ต่อ 107