องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง