องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2566 ]32
2 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]96
3 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]82
4 การบรรจุและแต่งตั้ง [ 1 ต.ค. 2563 ]80
5 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]143
6 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]135
7 หลักเกณฑ์การให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2563 ]89