องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) [ 1 พ.ย. 2566 ]3
2 รายงานข้อมูลสถิติผู้ลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(รอบ 12 เดือน) [ 1 พ.ย. 2566 ]2
3 รายงานข้อมูลสถิติผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) [ 1 พ.ย. 2566 ]3
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 มี.ค. 2566 ]27
5 รายงานข้อมูลสถิติผู้ลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2565 ]99
6 รายงานข้อมูลสถิติผู้ลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2565 ]91
7 รายงานข้อมูลสถิติผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2565 ]87
8 รายงานข้อมูลสถิติผู้ขอน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2565 ]86
9 รายงานข้อมูลสถิติผู้ลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2565 ]78
10 ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบหกเดือน [ 26 มี.ค. 2564 ]89
11 ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบหกเดือน [ 26 มี.ค. 2564 ]85
12 ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบหกเดือน [ 26 มี.ค. 2564 ]83
13 จำนวนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]103
14 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 [ 24 มี.ค. 2564 ]122