องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาต เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ธ.ค. 2566 ]4
2 คู่มือการปฏิบัติงาน การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ธ.ค. 2566 ]7
3 คู่มือการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชน [ 25 ธ.ค. 2566 ]8
4 คู่มือการปฏิบัติงาน (การจัดเก็บภาษีป้าย) [ 3 มี.ค. 2566 ]25
5 คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ปี 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]35
6 คู่มือการบริหารจัดการที่ดี [ 1 ต.ค. 2563 ]92
7 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]101