องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
กองช่าง


 

  นายสุรสิทธิ์ คำดี  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 
-ว่าง-


นักจัดการงานช่าง (ปก./ ชก.)

   
   นางสาวชญาภา  ทองอินทร์  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ