องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 21


โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์  2567 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

มี อบต.เข้าร่วมจำนวน 6 แห่ง ประกอบไปด้วย

- อบต.หนองบอน

- อบต.โคกปี่ฆ้อง

- อบต.ศาลาลำดวน

- อบต.ท่าแยก

- อบต.ท่าเกษม

- อบต.สระขวัญ

2024-02-27
2024-01-12
2024-01-12
2024-01-02
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-20