องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 โดยมีการจัดตั้งจุดสกัด และหน่วยบริการประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรช่วงเทศกาลปีใหม่

2024-01-02
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-20
2023-12-19