องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2564 ]11
2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]9
3 การบรรจุและแต่งตั้ง [ 1 ต.ค. 2563 ]8
4 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]8
5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]12
6 หลักเกณฑ์การให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2563 ]10