องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 


 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

 
 

หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

 
     
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
adminNB@nongbon.go.th
 


 
ติดต่อสำนักงาน
 037 550 233
 
โทรสาร (Fax)
 037 550 233
 


 
 สายตรงนายก  037 550 233 ต่อ 0
 สายตรงปลัด  037 550 233 ต่อ 0
 กองช่าง  037 550 233 ต่อ 106
 กองคลัง  037 550 233 ต่อ 108 หรือ 109