องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th
 
 
 


บริการฉีดวัคซีน AstraZeneca (เข็มที่ 2)


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดเจริญสุข (หนองบอน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลหนองบอน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน Covid-19 เชิงรุก (เข็มที่ 2) แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ในเขตตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

2021-09-29
2021-09-29
2021-09-29
2021-09-29
2021-09-29
2021-08-29
2021-07-01
2021-06-30
2021-06-14
2021-06-02