วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องสูบน้ำดีเซลชนปั้มแรงดันสูง ขนาด ๓นิ้ว จำนวน ๑เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
เวทีพร้อมเครื่องเสียง สำหรับจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันจักรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
4  เม.ย. 2567
เหล็กเสียบเสา จำนวน ๕๐ อัน
4  เม.ย. 2567
อาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่ม และ อาหารว่างสำหรับประธานและผู้เข้าร่วมพิธี จำนวนอย่างละ ๑๕๗ ชุด สำหรับโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
4  เม.ย. 2567
วัคซีนพร้อมเข็มฉีด (ต่อ ๑ โดส พร้อมป้ายแขวนและใบรับรอง) จำนวน ๒,๗๖๘ ชุด
3  เม.ย. 2567
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง สำหรับจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันจักรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่ม และ อาหารว่างสำหรับประธานและผู้เข้าร่วมพิธี จำนวนอย่างละ ๑๕๗ ชุด สำหรับโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนพร้อมเข็มฉีด (ต่อ ๑ โดส พร้อมป้ายแขวนและใบรับรอง) จำนวน ๒,๗๖๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อเหล็กเสียบเสา จำนวน ๕๐ อัน สำหรับจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาฯเนื่องในวันจักรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต-๒๘๕๘ สระแก้ว