วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2563
จ้างจัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดพิะีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อกรอบรูป จำนวน 85 กรอบ ตามโครงการการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อโต๊ะเหล็ก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 - 0438 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อแท่นกล่าวรายงาน,แท่นบรรยายอบรม จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างป้ายปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำแก้ว 48 ถ้วย จำนวน 52 ลัง กาแแฟ 3 in 1 บรรจุ 27 ซอง จำนวน 52 แพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และ รถแห่ประชาสัมพันธ์ภาษี จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง