วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกดีเซล รหัสพัสดุ 001 - 40 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 21 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ อบต.หนองบอน รหัสพัสดุ 001 - 49 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อนมยูเอชที รสจืดขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อนมยูเอชที รสจืดขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 5 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท มีคุณลักษณะดังนี้1.มีมือจับชนิดบิด 2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างอาหารกลางวันศูนย์เด็ก เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง