วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที รสจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อตู้บานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหน้าสถานี ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อ (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง