วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อ (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแอร์ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5603 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง