วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน 81 - 9323 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว
29  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน 81 - 9323 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมรถทะเบียน 81 - 0438 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างปูกระเบื้องพื้นและติดตั้งรางน้ำ (ชายคา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 1,8 ตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง