วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
จ้างบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอส ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อเปลี่ยนยางรถพร้อมติดตั้ง ทะเบียน 81 - 2955 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อยางล้อรถพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเช่าเต็นท์ ผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถทะเบียน 81 - 2955 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถทะเบียน บง 1207 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง