วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอส ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อเปลี่ยนยางรถพร้อมติดตั้ง ทะเบียน 81 - 2955 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อยางล้อรถพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเช่าเต็นท์ ผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถทะเบียน 81 - 2955 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถทะเบียน บง 1207 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างค่าอาหาร(ข้าวกล่อง)พร้อมน้ำดื่ม(1 มื้อๆละ 60 บาท) จำนวน 162 ชุด อาหารว่างสำหรับประธานและผู้เข้าร่วมพิธี(ชุดละ 25 บาท) จำนวน 162 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง