วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2566
จัดซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
23  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
23  พ.ค. 2566
วัคซีนพร้อมเข็มฉีด (ต่ ๑ โดส พร้อมป้ายแขวนและใบรับรอง) จำนวน ๒,๗๘๒ ชุด
22  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยซาลาเปา หมู่ที่ 12 บ้านหัวกุญแจใต้ ช่วงที่ 1 ระยะที่ 1 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ระยะที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 321.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิ
22  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับคอนกรีตเดิม) สายทางซอยศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 253.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,012.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง ซอยบ้านนายอนงค์ ธงชัย หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,320.00 เมตร หนา 0.30 เมตรหรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,584.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อแผ่นเทปซีล ปิดรอยรั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านสะพานโค้ง - ทางรถไฟ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,070.00 เมตร หนา 0.20 เมตรหรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 856.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางกลุ่มบ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบอน เชื่อมบ้านบะยาว ตำบลท่าเกษม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.30 เมตรหรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 720.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดชื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)