วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
เหมาเต็นท์ จำนวน ๘หลัง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
7  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 11 บ้านคลองหินเทิน ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
6  มิ.ย. 2566
ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดชื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มิ.ย. 2566
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ และโครงการติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ถังกรองน้ำ รวม ๔โครงการ
31  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
โครงการติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ถังกรองน้ำ (กลุ่มบ้านอดีตผู้ใหญ่ทองคำ) หมูที่ 11 บ้านคลองหินเทิน
29  พ.ค. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ในโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 -10 มิถุนายน 2566 จำนวน 6 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ระหว่างวันที่ 1-10 มิถุนายน 2566 รวมจำนวน 6 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหน้าสถานี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566