วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
21  ก.ย. 2566
ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ อบต.หนองบอน
21  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ อบต.หนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
วัสดุสำนักงานตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน ๒หลัง และตู้เหล็ก แบบ ๒บาน จำนวน ๒หลัง
14  ก.ย. 2566
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน ๒หลัง และตู้เหล็ก แบบ ๒บาน จำนวน ๒หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด ๔ฟุต จำนวน ๒หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด ๔ฟุต จำนวน ๒หลัง
7  ก.ย. 2566
ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑๖๐ถุง
5  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง