วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑๖๐ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและะบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งถังแชมเปญ และโครงการติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ถังกรองน้ำ รวม ๔โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2566
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและะบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
4  ก.ย. 2566
ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑๖๐ถุง
1  ก.ย. 2566
ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๘๑-๒๕๙๙
30  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๘๑-๒๕๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๖๒ชุด สำหรับโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน