วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง)พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ ร.๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
18  ต.ค. 2566
เวทีพร้อมเครื่องเสียง สำหรับจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ร.๙ ในพื้นที่ตำบลหนองบอน
18  ต.ค. 2566
อาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๒๔๕ ชุด สำหรับโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ ร.๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
12  ต.ค. 2566
ป้ายไวนิล และป้ายต่างๆ สำหรับโครงการจิตอาสาฯ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
12  ต.ค. 2566
ต้นรวงผึ้ง จำนวน ๒๐ต้น สำหรับใช้ในโครงการจิตอาสาฯ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
12  ต.ค. 2566
เช่าเต็นท์ และผ้าคลุมเก้าอี้ สำหรับโครงการจิตอาสาฯ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
12  ต.ค. 2566
อาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๗๕ ชุด สำหรับโครงการจิตอาสาฯ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
12  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
สอบราคาจ้างขนย้ายดินข้างสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 มาไว้บริเวณด้านหลัง อบต.หนองบอน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา โดยปริมาณขนย้ายไม่น้อยกว่า 2,890 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน พร้อมป้ายประ่ชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ป้าย