องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณซอยสวนตาฉัน ปริมาณงาน 3x2,200x0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,980 ลบ.ม. (แบบ ปปช. 1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณซอยสวนตาฉัน ปริมาณงาน 3x2,200x0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,980 ลบ.ม. (แบบ ปปช. 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง