วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหน้าสถานี ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อ (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแอร์ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อทรายอะเบท น้ำยาพ่นยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5603 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง